Počela je prijava za grupe za junski i apsolventski rok. U ponudi je priprema iz: STATISTIKE, FINANSIJSKOG I UPRAVLJAČKOG RAČUNOVODSTVA, MATEMATIKE, TEORIJE CENA, MODELA, ENGLESKOG, MATEMATIKE 2, TEORIJSKE STATISTIKE I FINANSIJSKE MATEMATIKE. Za svaki kurs postoje kvalitetne skripte koje su pravili naši predavači koji već godinama rade pripreme studenata. Nalazimo […]

Priprema za junski i apsolventski rok


Priprema studenata Ekonomskog fakulteta za septembarski rok kreće između 24. jula i 3. avgusta zavisno od kursa, a grupe za oktobarski rok kreću 14. avgusta. U pitanju su kompletne pripreme za pismeni, usmeni i kolokvijume. Grupe su do 8 studenata. Nalazimo se 50m od fakulteta. Već 18 godina rada garantuje […]

Letnji kursevi za studente


U toku je prijava za grupe za septembarski i oktobarski rok. Grupe su od 1 do 8 polaznika. Za svaki kurs postoje kvalitetne skripte i zbirke. Septembarske grupe kreću 24. jula, a oktobarske 14. avgusta. Naši predavači već godinama rade pripreme, tako da su maksimalno upoznati sa svim cakama i […]

Septembarski i oktobarski rok