Blog

Priprema studenata Ekonomskog fakulteta za septembarski rok kreće između 24. jula i 3. avgusta zavisno od kursa, a grupe za oktobarski rok kreću 14. avgusta.

U pitanju su kompletne pripreme za pismeni, usmeni i kolokvijume. Grupe su do 8 studenata. Nalazimo se 50m od fakulteta.

Već 18 godina rada garantuje kvalitet naših kurseva i veliku prolaznost naših studenata na ispitima.

U ponudi su sledeći kursevi: MATEMATIKA, STATISTIKA, TEORIJA CENA, FINANSIJSKO I UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO, MATEMATIKA 2, TEORIJSKA STATISTIKA, ENGLESKI ZA EKONOMISTE, MODELI I FINANSIJSKA MATEMATIKA.

Za sve informacije slobodno pozovite: 0653700500.

 

 

Smart Basic

ukouiouiouio