KURSEVI MATEMATIKE
– predavač Časlav Pejdić, dipl. ing. el.-

Kurs matematike je predviđen za studente Ekonomskog fakulteta. Kurs traje 75 časova (+15 časova priprema za kolokvijum). U pitanju je kompletna priprema za kolokvijum, za pismeni i usmeni deo ispita. Za sve polaznike organizujemo besplatne konsultacije u dogovoru sa profesorom tokom cele godine. Polaznici besplatno dobijaju zbirku rešenih ispitnih zadataka. U zbirci je rešeno preko 500 ispitnih zadatka, razvrstanih po oblastima.

Prijava za svaku grupu traje do samog početka kursa, a možete je izvršiti ili online na našem sajtu ili putem telefona.


VIŠE INFORMACIJA NA:

064/123-09-10


zbirka iz matematike (Zbirka)


  IME (obavezno)

  PREZIME (obavezno)

  TELEFON (obavezno)

  E-MAIL (obavezno)

  PREDMET

  ISPITNI ROK