KURS ALGEBRE
– predavač Časlav Pejdić, dipl. ing. el. –

Kurs algebre je predviđen za studente Ekonomskog fakulteta. Kurs traje 15 časova. Kurs je baziran na pripremi studenata za pismeni deo ispita i za kolokvijume. Za sve polaznike organizujemo besplatne konsultacije u terminima koje polaznici dogovore sa predavačem. Osim toga malobrojnim, koji posle našeg kursa ne polože ispit, dajemo mogućnost da kurs slušaju ponovo, pri čemu plaćaju samo 20% od osnovne cene kursa.


VIŠE INFORMACIJA NA:

064/123-09-10


ispitni i kolokvijumski zadaci (skripta iz matematike 2


IME (obavezno)

PREZIME (obavezno)

TELEFON (obavezno)

E-MAIL (obavezno)

PREDMET

ISPITNI ROK