KURS ALGEBRE
– predavač Časlav Pejdić, dipl. ing. el. –

Kurs algebre je predviđen za studente Ekonomskog fakulteta. Kurs traje 15 časova. Kurs je baziran na pripremi studenata za pismeni deo ispita i za kolokvijume. Za sve polaznike organizujemo besplatne konsultacije u terminima koje polaznici dogovore sa predavačem. Kurs može da se prati uživo ili online.


VIŠE INFORMACIJA NA:

064/123-09-10


ispitni i kolokvijumski zadaci (skripta iz matematike 2


  IME (obavezno)

  PREZIME (obavezno)

  TELEFON (obavezno)

  E-MAIL (obavezno)

  PREDMET

  ISPITNI ROK