KURS RAČUNOVODSTVA TROŠKOVA
– predavač Aleksandra Popović, dipl. ekonomista –

Kurs obuhvata 8 dvočasa i prelaze se zadaci rađeni na vežbama  i ispitni zadaci ( na kojima je akcenat). Celokupan materijal je obezbeđen.
Na kraju kursa predvidjena je simulacija pismenog dela ispita koja podrazumeva samostalnu izradu kompletnog zadatka od strane studenta i ocenu od strane predavača uz davanje svih sugestija, smernica i caka koje mogu da se jave na samom ispitu.
Cena kursa je 10.000 rsd i može da se plati u dve rate.
Postoji mogućnost održavanja i individualnih časova.
Predavač ima višegodisnje iskustvo u pripremi studenata Ekonomskog fakulteta.

065/212-31-29IME (obavezno)

PREZIME (obavezno)

TELEFON (obavezno)

E-MAIL (obavezno)

PREDMET

ISPITNI ROK