KURS OSNOVA EKONOMIJE
– predavač Časlav Pejdić, dipl. ing. el. –

Kurs osnova ekonomije je predviđen za studente Ekonomskog fakulteta. U pitanju je kompletna priprema za kolokvijum i za ispit.

U pitanju su grupe do 8 studenata, a postoji mogućnost i individualnih časova.

VIŠE INFORMACIJA NA: 064/123-09-10

  IME (obavezno)

  PREZIME (obavezno)

  TELEFON (obavezno)

  E-MAIL (obavezno)

  PREDMET

  ISPITNI ROK