KURS UPRAVLJAČKOG RAČUNOVODSTVA
– predavač Miloš Timotijević, dipl. ekonomista –

Kurs upravljačkog računovodstva je predviđen za studente Ekonomskog fakulteta. Kurs traje 24 dvočasa. U pitanju je kompletna priprema za kolokvijum i za ispit.

Prijava je moguća do samog početka kursa, a možete je izvršiti ili online na našem sajtu ili putem telefona.


VIŠE INFORMACIJA NA:

064/123-09-10


  IME (obavezno)

  PREZIME (obavezno)

  TELEFON (obavezno)

  E-MAIL (obavezno)

  PREDMET

  ISPITNI ROK