TEORIJSKA STATISTIKA
– predavač Časlav Pejdić, dipl. ing. el. –

Kurs teorijske statistike je predviđen za studente Ekonomskog fakulteta. Kurs traje 36 časova. Kroz kurs prolazimo kompletno gradivo neophodno za polaganje pismenog dela ispita i kolokvijuma . Za sve polaznike organizujemo besplatne konsultacije u terminima koje polaznici dogovore sa predavačem. Kurs može da se prati uživo ili online.

Prijava je moguća do samog početka kursa, a možete je izvršiti ili online na našem sajtu ili putem telefona.


VIŠE INFORMACIJA NA:

064/123-09-10


ispitni i kolokvijumski zadaci (skripta iz teorijske)


  IME (obavezno)

  PREZIME (obavezno)

  TELEFON (obavezno)

  E-MAIL (obavezno)

  PREDMET

  ISPITNI ROK