TEORIJSKA STATISTIKA
– predavač Časlav Pejdić, dipl. ing. el. –

Kurs teorijske statistike je predviđen za studente Ekonomskog fakulteta. Kurs traje 36 časova. Kroz kurs prolazimo kompletno gradivo neophodno za polaganje pismenog dela ispita i kolokvijuma . Za sve polaznike organizujemo besplatne konsultacije u terminima koje polaznici dogovore sa predavačem. Osim toga malobrojnim, koji posle našeg kursa ne polože ispit, dajemo mogućnost da kurs slušaju ponovo, pri čemu plaćaju samo 20% od osnovne cene kursa.

Prijava je moguća do samog početka kursa, a možete je izvršiti ili online na našem sajtu ili putem telefona.


VIŠE INFORMACIJA NA:

064/123-09-10


ispitni i kolokvijumski zadaci (skripta iz teorijske)


IME (obavezno)

PREZIME (obavezno)

TELEFON (obavezno)

E-MAIL (obavezno)

PREDMET

ISPITNI ROK