KURS STATISTIKE
– predavač Časlav Pejdić, dipl.ing. el. –

Kurs statistike je predviđen za studente Ekonomskog fakulteta. Kurs traje 50 časova. Za sve polaznike organizujemo besplatne konsultacije u dogovoru sa profesorom tokom cele godine. Kurs može da se prati uživo ili online. Polaznici besplatno dobijaju skriptu, sa materijalom i za pismeni i za usmeni deo ispita, kao i za kolokvijum.

Prijava je moguća do samog početka kursa, a možete je izvršiti ili online na našem sajtu ili putem telefona.


VIŠE INFORMACIJA NA:

064/123-09-10


skripta iz statistike za pismeni (skripta za pismeni)

skripta iz statistike za usmeni (skripta za usmeni)


  IME (obavezno)

  PREZIME (obavezno)

  TELEFON (obavezno)

  E-MAIL (obavezno)

  PREDMET

  ISPITNI ROK