KURS FINANSIJSKE MATEMATIKE
– predavač Časlav Pejdić, dipl. ing. el. –

Kurs finansijske matematike je predviđen za studente Ekonomskog fakulteta. U pitanju je kompletna priprema za kolokvijum i za ispit.

Kurs traje 5-6 tročasa (2.5h), u zavisnosti da li se spremamo za kolokvijum, ili ne.


VIŠE INFORMACIJA NA:

064/123-09-10


IME (obavezno)

PREZIME (obavezno)

TELEFON (obavezno)

E-MAIL (obavezno)

PREDMET

ISPITNI ROK