KURS IZ STATISTIKE I MATEMATIKE ZA LSE
– predavač Časlav Pejdić, dipl. ing. elektrotehnike –

Kurs matematike i statistike je predviđen za studente Ekonomskog fakulteta sa smera LSE. Kurs statistike traje 36 časova, a matematike 18. Kroz kurs prolazimo kompletno gradivo, osvrćući se na teoriju onoliko koliko je potrebno za zadatke i radeći veliki broj ispitnih zadataka. Za sve polaznike organizujemo besplatne konsultacije u terminima koje polaznici dogovore sa predavačem. Kurs može da se prati uživo ili online.