Naziv kursa Opis Trajanje (časova) Cena €/RSD
Matematika Ekonomski fakultet 90 140€
Fin. računovodstvo časovi kod nas u centru 50 150€
Fin. računovodstvo časovi na Senjaku 50 120€
Statistika Ekonomski fakultet 40 100€
Teorija cena
Ekonomski fakultet 70 160€
Osnovi ekonomije Ekonomski fakultet 40 120€
Upr. računovodstvo Ekonomski fakultet 48 150€
Modeli Ekonomski fakultet 32 100€
Algebra Ekonomski fakultet 15 60€
Verovatnoća Ekonomski fakultet 15 60€
Diskretna Ekonomski fakultet 15 60€
Teorijska statistika Ekonomski fakultet 40   120€
Biostatistika Biološki fakultet 15 5000 RSD
Finansijska i aktuarska matematika Ekonomski fakultet 15 5000 RSD
Računovodstvo troškova Ekonomski fakultet 16 10.000 RSD
Pojedinačni dvočas Engleski jezik 2   2.000 RSD
Pojedinačni dvočas Ekonomski fakultet 2 2.000 RSD
Izdvojeni dvočas (dvoje ili više) Ekonomski fakultet 2 1.500 RSD

Cene koje su prikazane u evrima se plaćaju u dinarskoj protivvrednosti po kursu NBS na dan plaćanja.