Blog

Aprilska grupa iz teorije cena kreće 29. januara. U aprilskom roku ove godine ispit mogu da polažu svi studenti. Grupa je do 8 studenata. U pitanju je kompletna priprema za ispit. Posle svake lekcije se vežbaju zadaci i teorijska pitanja kakva dolaze na ispitu. Cena kursa je 150 evra i traje 60 časova. Može da se plati na dve rate. Postoje 2 probna susreta. Grupe su do 8 studenata.

Smart Basic

ukouiouiouio