KURS EKONOMSKO MATEMATIČKIH METODA I MODELA
– predavač Vesna Dukić, prof. matematike –

Kurs modela je predviđen za studente Ekonomskog fakulteta. Kurs traje 32 časa. Kroz kurs prolazimo kompletno gradivo, osvrćući se na teoriju onoliko koliko je potrebno za zadatke i radeći veliki broj ispitnih zadataka. Za sve polaznike organizujemo besplatne konsultacije u terminima koje polaznici dogovore sa predavačem. Osim toga malobrojnim, koji posle našeg kursa ne polože ispit, dajemo mogućnost da kurs slušaju ponovo, pri čemu plaćaju samo 20% od osnovne cene kursa. 


064/123-09-10skripta iz modela (skripta)


IME (obavezno)

PREZIME (obavezno)

TELEFON (obavezno)

E-MAIL (obavezno)

PREDMET

ISPITNI ROK