KURS EKONOMSKO MATEMATIČKIH METODA I MODELA
– predavač Vesna Dukić, prof. matematike –

Kurs modela je predviđen za studente Ekonomskog fakulteta. Kurs traje 32 časa. Kroz kurs prolazimo kompletno gradivo, osvrćući se na teoriju onoliko koliko je potrebno za zadatke i radeći veliki broj ispitnih zadataka. Za sve polaznike organizujemo besplatne konsultacije u terminima koje polaznici dogovore sa predavačem. Kurs može da se prati uživo ili online.


064/123-09-10skripta iz modela (skripta)


  IME (obavezno)

  PREZIME (obavezno)

  TELEFON (obavezno)

  E-MAIL (obavezno)

  PREDMET

  ISPITNI ROK