KURS MATEMATIKE 2
– predavač Časlav Pejdić, dipl. ing. el. –

Kurs matematike 2 je predviđen za studente Ekonomskog fakulteta. Kurs traje 30 časova. Kurs je baziran na pripremi studenata za pismeni deo ispita i za kolokvijume. Za sve polaznike organizujemo besplatne konsultacije u terminima koje polaznici dogovore sa predavačem. Osim toga malobrojnim, koji posle našeg kursa ne polože ispit, dajemo mogućnost da kurs slušaju ponovo, pri čemu plaćaju samo 20% od osnovne cene kursa.


VIŠE INFORMACIJA NA:

065/3-700-500


ispitni i kolokvijumski zadaci (skripta iz matematike 2


  IME (obavezno)

  PREZIME (obavezno)

  TELEFON (obavezno)

  E-MAIL (obavezno)

  PREDMET

  ISPITNI ROK