EKONOMSKI FAKULTET


PRIPREMA ZA POLAGANJE ISPITA NA
EKONOMSKOM FAKULTETU

Centar vrši pripremu studenata Ekonomskog fakulteta za polaganje ispita iz: matematike, teorije cena, finansijskog računovodstva, upravljačkog računovodstva, statistike,  engleskog, engleskog za ekonomiste 1,2,3, modela, matematike 2, teorijske statistike, računovodstva troškova, finansijske matematike i LSE (matematika i statistika).

 


Matematika


Teorija cena


Finansijsko računovodstvo


Upravljačko računovodstvo


Statistika


Ekonomsko matematički metodi i modeli


Matematika 2


Teorijska statistika


Računovodstvo troškova


Finansijska matematika


LSE065/3-700-500


IME (obavezno)

PREZIME (obavezno)

TELEFON (obavezno)

E-MAIL (obavezno)

PREDMET

ISPITNI ROK