KURS STATISTIKE
– predavač Časlav Pejdić, dipl.ing. el. –

Kurs statistike je predviđen za studente Ekonomskog fakulteta. Kurs traje 50 časova. Za sve polaznike organizujemo besplatne konsultacije u dogovoru sa profesorom tokom cele godine. Osim toga malobrojnim, koji posle našeg kursa ne polože ispit dajemo mogucnost da slušaju kurs ponovo, neograničen broj puta, pri čemu plaćaju samo 20% od osnovne cene kursa. Polaznici besplatno dobijaju skriptu, sa materijalom i za pismeni i za usmeni deo ispita, kao i za kolokvijum.

Prijava je moguća do samog početka kursa, a možete je izvršiti ili online na našem sajtu ili putem telefona.


VIŠE INFORMACIJA NA:

064/123-09-10


skripta iz statistike za pismeni (skripta za pismeni)

skripta iz statistike za usmeni (skripta za usmeni)


IME (obavezno)

PREZIME (obavezno)

TELEFON (obavezno)

E-MAIL (obavezno)

PREDMET

ISPITNI ROK