CENOVNIK


Naziv kursa Opis Trajanje
(časova)
Cena
Kurs stranih jezika
(1 mesec)
grupe od 3-6 16 3600
Matematika Ekonomski fakultet 75+15 150€
Fin. računovodstvo Ekonomski fakultet 36 120€
Statistika Ekonomski fakultet 50 100€
Teorija cena Ekonomski fakultet 60 180€
Upr. računovodstvo Ekonomski fakultet 48 150€
Modeli Ekonomski fakultet 32 100€
Matematika 2 Ekonomski fakultet 30 120€
Teorijska statistika Ekonomski fakultet 36   120€
Engleski Ekonomski fakultet 20 70€
Računovodstvo troškova Ekonomski fakultet 16 10000
Jezički pasoš uz položen test   2000
Pojedinačni dvočas jezici 2   1500
Pojedinačni dvočas Specijalizovani 2 2000
Pojedinačni dvočas Ekonomski fakultet 2 1500
Izdvojeni dvočas (dvoje) Ekonomski fakultet 2 1200
Izdvojeni dvočas (troje ili više) Ekonomski fakultet 2 1000
Poluindividualni Jezici 2 750
Poluindividualni Specijalizovani 2 1000
Poluindividualni Ekonomski fakultet 2 1000-1200

Cene koje su prikazane u evrima se plaćaju u dinarskoj protivvrednosti po kursu NBS na dan plaćanja.