CENOVNIK


 

Naziv kursa Opis Trajanje
(časova)
Cena
Kurs stranih jezika
(1 mesec)
grupe od 4-8 16 3600
Matematika Ekonomski fakultet 66+18 150€
Fin. računovodstvo Ekonomski fakultet 36 120€
Statistika Ekonomski fakultet 40+10 100€
Teorija cena Ekonomski fakultet 54 150€
Upr. računovodstvo Ekonomski fakultet 48 150€
Modeli Ekonomski fakultet 32 70€
Matematika 2 Ekonomski fakultet 20 70€
Engleski  Ekonomski fakultet 20   70€
Engleski za ekonomiste 1 Ekonomski fakultet 20   70€
Engleski za ekonomiste 2 Ekonomski fakultet 20   70€
Engleski za ekonomiste 3 Ekonomski fakultet 14   50€
Teorijska statistika Ekonomski fakultet 30   100€
Javne finansije Ekonomski fakultet 36 150€
Međunarodna ekonomija Ekonomski fakultet 30 120€
Jezički pasoš uz položen test   2000
Pojedinačni dvočas jezici, ekonomski 2   1500
Pojedinačni dvočas Specijalizovani 2 2000
Poluindividualni Jezici 2 1000
Poluindividualni Specijalizovani 2 1000
Poluindividualni Ekonomski fakultet 2 1200

Cene koje su prikazane u evrima se plaćaju u dinarskoj protivvrednosti po kursu NBS na dan plaćanja.