Naziv kursa Opis Trajanje (časova) Cena €/RSD
Matematika Ekonomski fakultet 75+15 150€
Fin. računovodstvo Ekonomski fakultet 50 180€
Statistika Ekonomski fakultet 50 100€
Teorija cena
Ekonomski fakultet 60 180€
Osnovi ekonomije Ekonomski fakultet 36 120€
Upr. računovodstvo Ekonomski fakultet 48 150€
Modeli Ekonomski fakultet 32 100€
Matematika 2 Ekonomski fakultet 30 120€
Teorijska statistika Ekonomski fakultet 36   120€
Engleski Ekonomski fakultet 20 70€
Računovodstvo troškova Ekonomski fakultet 16 10.000 RSD
Jezički pasoš uz položen test   2.000 RSD
Pojedinačni dvočas jezici 2   1.500 RSD
Pojedinačni dvočas Ekonomski fakultet 2 1.500 RSD
Izdvojeni dvočas (dvoje ili više) Ekonomski fakultet 2 1.000 RSD

Cene koje su prikazane u evrima se plaćaju u dinarskoj protivvrednosti po kursu NBS na dan plaćanja.