Po novom ispit će imati samo pismeni i na njemu će biti problemski zadaci. Primere tih problema možete naći na zvaničnom sajtu iz teorije cena, a u nastavku su data pitanja i zadaci kako je to ranije izgledalo na ispitima.

IZABERITE KVIZ

1. Tržište
2. Budžetsko ograničenje teorijska pitanja zadaci
3-4. Preferencije i korisnost teorijska pitanja zadaci 03 zadaci 04
5. Izbor teorijska pitanja zadaci
6. Tražnja teorijska pitanja zadaci
7. Otkrivena preferencija teorijska pitanja zadaci
8. Jednačina Sluckog teorijska pitanja zadaci
9. Kupovina i prodaja teorijska pitanja zadaci
14. Potrošačev višak teorijska pitanja zadaci
15. Tržišna tražnja teorijska pitanja zadaci
16. Ravnoteža teorijska pitanja zadaci

18. Tehnologija teorijska pitanja zadaci
19. Maksimiziranje profita teorijska pitanja zadaci
20. Minimiziranje troškova teorijska pitanja zadaci
21. Troškovne krive teorijska pitanja zadaci
22. Ponuda preduzeća teorijska pitanja zadaci
23. Ponuda grane teorijski zadaci zadaci
24. Monopol teorijska pitanja zadaci
25. Monopolsko ponašanje teorijska pitanja zadaci
26. Tržište faktora teorijska pitanja zadaci
27. Oligopol teorijska pitanja zadaci
31. Razmena teorijska pitanja zadaci

ispit - teorijska pitanja + zadaci
grafikoni (5 pitanja na pismenom)