SMART BASIC


ŠKOLA STRANIH JEZIKA BEOGRAD

 

ŠKOLA STRANIH JEZIKA BEOGRAD
 

Škola stranih jezika «SMART BASIC» je počela sa radom u 2003. godini.

Osnovna delatnost obrazovnog centra SMART BASIC je održavanje kurseva stranih jezika, koje vode stručni predavači, po najsavremenijim metodama. Kursevi jezika se održavaju u terminima koji su prilagođeni polaznicima, u opremljenim učionicama u centru grada.

U našoj školi stranih jezika možete pohadjati redovne kurseve (kurs engleskog jezika, kurs nemačkog jezika, kurs italijanskog jezika, kurs španskog jezika i kurs grčkog jezika) ili specijalizovane kurseve kao što su: IELTS, FCE, CAE, BUSINESS ENGLISH.

Svi kursevi stranih jezika su podeljeni na nivoe i na kraju svakog kursa se polaže ispit. Ukoliko je ispit uspešno položen polazniku se izdaje sertifikat o položenom kursu stranog jezika, koji je priznat u našoj zemlji, kao i medjunarodno priznati jezički portfolio.

Obrazovni centar SMART BASIC osim škole stranih jezika (održavanje kurseva), vrši i dodatnu pripremu studenata ekonomskog fakulteta za polaganje ispita, koja podrazumeva rad u malim grupama, sa iskusnim predavačima u fleksibilno dogovorenim terminima. Zbirke i skripte polaznici dobijaju besplatno, nastava obuhvata izradu velikog broja ispitnih zadataka, konsultacije sa predavačima su tokom cele godine. Studenti koji završe neke od kurseva kao što su matematika, statistika, teorija cena, modeli i engleski – I, II, III, IV imaju veliki procenat prolaznosti na ispitu.

Za svaki naredni kurs škola odobrava popust od 5% (drugi kurs 5%, treći 10%, četvrti 15%…)