Kviz iz teorije cena


Izaberite kviz:

(1. kolokvijum)

———(1. korpa)

—————-1. Budžetsko ograničenje
—————-2. Preferencije i korisnost
—————-3. Izbor
—————-4. Tražnja
—————-5. Otkrivena preferencija

———(2. korpa)

—————-1. Jednačina Sluckog
—————-2. Kupovina i prodaja
—————-3. Ponuda rada
—————-4. Intertemporalni izbor
—————-5. Potrošačev višak
—————-6. Tržišna tražnja
—————-7. Ravnoteža
—————-8. Razmena

(2. kolokvijum)

———(3. korpa)

—————-1. Tehnologija
—————-2. Maksimiziranje profita
—————-3. Minimiziranje troškova
—————-4. Troškovne krive
—————-5. Ponuda preduzeća
—————-6. Ponuda grane

———(4. korpa)

—————-1. Monopol
—————-2. Monopolsko ponašanje
—————-3. Tržište faktora
—————-4. Oligopol
—————-5. Proizvodnja
—————-6. Eksternalije
—————-7. Javna dobra

———(5. korpa – grafikoni)