Kviz iz teorije cena


Pismeni ispit po novom ima 30 pitanja, od čega su 20 teorijska pitanja, 5 su zadaci, a 5 su grafikoni. Da bi se prošlo na usmeni potrebno je tačno odgovoriti na 20 od 30 pitanja, mada neki put tu granicu mogu da smanje. Ko položi pismeni, ne mora da polaže usmeni, ako je zadovoljan ocenom 6. U nastavku su dati kvizovi, koji pokazuju kako izgledaju pitanja na pismenom. Svako startovanje bilo kog kviza znači da iz baze dobijate slučajno izabranih 10 pitanja. Dakle, kad sledeći put startujete isti kviz, može se desiti da dobojete skroz nova pitanja. Što se tiče grafikona tu postoji jedinstven kviz, a za teoriju postoje kvizovi za svaku lekciju, kao i finalni koji pokazuje kako izgledaju prvih 20 pitanja na pismenom. Kvizovi vezani za zadatke su postavljeni takođe uz svaku lekciju.

Izaberite kviz:

—————-1. Tržište
—————-2. Budžetsko ograničenje teorijska pitanja zadaci
—————-3-4. Preferencije i korisnost teorijska pitanja zadaci 03 zadaci 04
—————-5. Izbor teorijska pitanja zadaci
—————-6. Tražnja teorijska pitanja zadaci

—————-7. Otkrivena preferencija teorijska pitanja zadaci
—————-8. Jednačina Sluckog teorijska pitanja zadaci
—————-9. Kupovina i prodaja teorijska pitanja zadaci
—————-14. Potrošačev višak teorijska pitanja zadaci
—————-15. Tržišna tražnja teorijska pitanja zadaci
—————-16. Ravnoteža teorijska pitanja zadaci

—————-18. Tehnologija teorijska pitanja zadaci
—————-19. Maksimiziranje profita teorijska pitanja zadaci
—————-20. Minimiziranje troškova teorijska pitanja zadaci
—————-21. Troškovne krive teorijska pitanja zadaci
—————-22. Ponuda preduzeća teorijska pitanja zadaci
—————-23. Ponuda grane teorijski zadaci zadaci

—————-24. Monopol teorijska pitanja zadaci
—————-25. Monopolsko ponašanje teorijska pitanja zadaci
—————-26. Tržište faktora teorijska pitanja zadaci
—————-27. Oligopol teorijska pitanja zadaci
—————-31. Razmena teorijska pitanja zadaci

ispit – teorijska pitanja + zadaci

grafikoni (5 pitanja na pismenom)