Kviz iz teorije cena


Pismeni ispit po novom ima 30 pitanja, od čega su 25 teorijska pitanja, a 5 su grafikoni. Da bi se prošlo na usmeni dovoljno je tačno odgovoriti na 16 pitanja U nastavu su dati kvizovi, koji pokazuju kako izgledaju pitanja na pismenom. Što se tiče grafikona tu postoji jedinstven kviz, a za teoriju postoje kvizovi za svaku lekciju, kao i finalni koji pokazuje kako izgledaju prvih 25 pitanja na pismenom.

Izaberite kviz:

—————-1. Tržište
—————-2. Budžetsko ograničenje
—————-3-4. Preferencije i korisnost
—————-5. Izbor
—————-6. Tražnja

—————-7. Otkrivena preferencija
—————-8. Jednačina Sluckog
—————-9. Kupovina i prodaja
—————-14. Potrošačev višak
—————-15. Tržišna tražnja
—————-16. Ravnoteža

—————-18. Tehnologija
—————-19. Maksimiziranje profita
—————-20. Minimiziranje troškova
—————-21. Troškovne krive
—————-22. Ponuda preduzeća
—————-23. Ponuda grane

—————-24. Monopol
—————-25. Monopolsko ponašanje
—————-26. Tržište faktora
—————-27. Oligopol
—————-31. Razmena

(kolokvijum) – celokupno gradivo + zadaci

(pismeni ispit) – celokupno gradivo osim 5. korpe

grafikoni (5 pitanja na pismenom)