KURS FINANSIJSKOG RAČUNOVODSTVA
– predavač Maja Gabrić, dipl. ekonomista –

Kurs finansijskog računovodstva je predviđen za studente Ekonomskog fakulteta. Kurs traje 50 časova. U pitanju je kompletna priprema za kolokvijum i za ispit.

Prijava je moguća do samog početka kursa, a možete je izvršiti ili online na našem sajtu ili putem telefona.


VIŠE INFORMACIJA NA:

065/3-700-500


IME (obavezno)

PREZIME (obavezno)

TELEFON (obavezno)

E-MAIL (obavezno)

PREDMET

ISPITNI ROK