First Certificate

FCE (First Certificate of English) je medjunarodno priznat sertifikat, koji se dva puta godišnje može polagati u Britanskom savetu u Beogradu. Škola vrši kompletnu pripremu za polaganje ovog testa.

Kandidati koji polože FCE ispit poseduju jezičku sposobnost da rade i studiraju na engleskom govornom području, ili da se dovoljno lako snalaze kao turisti. Diploma je u velikoj meri priznata u oblasti trgovine i industrije, a takode i kao jezička kvalifikacija za određene univerzitete i obrazovne programe u Ujedinjenom Kraljevstvu i drugim zemljama u svetu.

Ispit se sastoji iz pet delova – čitanje i upotreba jezika (75 minuta), pisanje (80 minuta), slušanje(40 minuta) i usmeni deo (oko 14 minuta).

Diplome se izdaju kandidatima koji su dobili ocene A,B i C.

First Certificate of English