cae-skola-jezika

CAE (Certificate in Advanced English) je medjunarodno priznat sertifikat engleskog jezika. Ovaj ispit se može više puta godišnje polagati u Britanskom savetu u Beogradu. Škola vrši kompletnu pripremu za polaganje ovog testa.

Ovaj ispit namenjen je svim studentima koji žele da studiraju u inostranstvu, kao i poslovnim ljudima koji žele da imaju dokaz o izuzetno visokom stepenu vladanja jezičkim kompetencijama na engleskom jeziku. CAE sertifikat priznat je od strane gotovo svih univerziteta i koledža u svetu, kao i najvećih svetskih kompanija.

Ispit se sastoji iz pet delova – čitanje i upotreba jezika (90 minuta), pisanje (90 minuta),slušanje(40 minuta) i usmeni deo (oko 14 minuta).