TEORIJA CENA – PRIPREMA ZA POLAGANJE ISPITATEORIJA CENA 
– predavač Časlav Pejdić, dipl. ing. el.-

Kurs teorije cena je predviđen za studente Ekonomskog fakulteta. Priprema samo za pismeni traje 30 časova, a i za pismeni i za usmeni traje 60 časova. Za sve polaznike organizujemo besplatne konsultacije u terminima koje polaznici dogovore sa predavačem. Osim toga malobrojnim, koji posle našeg kursa ne polože ispit, dajemo mogućnost da kurs slušaju ponovo, pri čemu plaćaju samo 20% od osnovne cene kursa.

Prijava za svaku grupu traje do samog početka kursa, a možete je izvršiti ili online na našem sajtu ili putem telefona.

Za sve studente spremili smo i razne kvizove za proveru znanja, tako da možete posle svake lekcije da proverite koliko ste uspešno savladali lekciju. KVIZ

VIŠE INFORMACIJA NA:

065/3-700-500


skripta za pismeni (Skripta iz TC)


IME (obavezno)

PREZIME (obavezno)

TELEFON (obavezno)

E-MAIL (obavezno)

PREDMET

ISPITNI ROK