TEORIJA CENA – PRIPREMA ZA POLAGANJE ISPITATEORIJA CENA 
– predavač Časlav Pejdić, dipl. ing. el.-

Kurs teorije cena je predviđen za studente Ekonomskog fakulteta. Kurs traje 54 časa. Studenti se pripremaju za pismeni i usmeni deo ispita, kao i za kolokvijum. Za sve polaznike organizujemo besplatne konsultacije u terminima koje polaznici dogovore sa predavačem. Osim toga malobrojnim, koji posle našeg kursa ne polože ispit, dajemo mogućnost da kurs slušaju ponovo, pri čemu plaćaju samo 20% od osnovne cene kursa.

Prijava za svaku grupu traje do samog početka kursa, a možete je izvršiti ili online na našem sajtu ili putem telefona.

Grupa za junski rok kreće 16. aprila.

Grupa za aprilski rok kreće 12. februara.


VIŠE INFORMACIJA NA:

065/3-700-500


teorija cena – grafikoni (TCunosgraf)

teorija cena – korpe (Pitanja iz TC-1.deo)

teorija cena – korpe (Pitanja iz TC-2.deo)


IME (obavezno)

PREZIME (obavezno)

TELEFON (obavezno)

E-MAIL (obavezno)

PREDMET

ISPITNI ROK