KURS FINANSIJSKE MATEMATIKE
– predavač Časlav Pejdić, dipl. ing. el. –

Kurs finansijske matematike je predviđen za studente Ekonomskog fakulteta. U pitanju je kompletna priprema za kolokvijum i za ispit.

Ne formiramo grupe, već je u pitanju individualna nastava. Cena individualnog dvočasa (90 minuta) je 1500 dinara, a poluindividualnog (dvoje) 1200 dinara.


VIŠE INFORMACIJA NA:

065/3-700-500


IME (obavezno)

PREZIME (obavezno)

TELEFON (obavezno)

E-MAIL (obavezno)

PREDMET

ISPITNI ROK